= NPC
- NPC
Amplificador Mágico
Autolanzador
Bastón
Broquel
Daga
Espada
Espada Larga
Hacha Larga
Lanza
Lanzador
Maza
Maza Largo
Pica
Pistola
Pistola de Arco
Rifle
Rifle de Arco
= shield
- Buckler
Broquel
Blok Ardiente
Defensa Blok
Defensa Blokus
Defensa Blokyx
Defensa Kara Wod
Defensa Modi Wod
Defensa Wod
Defensa Wod Viviente
Defensa Lor-Stilten
Defensa Ondeante Stilten
Defensa Ry-Stilten
Defensa Stilten
Defensa Eléctrica Kastus
Defensa Kastu
Defensa Li'Kastu
Defensa Zo'Kastu
- Shield
Escudo Stok
Escudo Stokus
Escudo Stokyx
Escudo Kara Takod
Escudo Modi Takod
Escudo Takod
Escudo Lor-Parper
Escudo Parper
Escudo Ry-Parper
Escudo Li'Pakmon
Escudo Pakmon
Escudo Zo'Pakmon
Escudo Kamist
Escudo Karavaneer
= melee
- Axe
Hacha Larga
Hacha Ardiente Cleven
Hacha Cleven
Hacha Clevenus
Hacha Clevenyx
Hacha Haque
Hacha Kara Haque
Hacha Modi Haque
Hacha Lopper
Hacha Lor-Lopper
Hacha Ry-Lopper
Hacha Chok
Hacha Li'Chok
Hacha Zo'Chok
Hacha Tekorn-Duk
Hacha Vedice-Duk
Hacha Tekorn-Jen
Hacha Vedice-Jen
- Dagger
Daga Jab
Daga Jabus
Daga Jabyx
Daga Kara Limmel
Daga Limmel
Daga Limmel Viviente
Daga Modi Limmel
Daga Fyler
Daga Lor-Fyler
Daga Ondeante Fyler
Daga Ry-Fyler
Daga Lam
Daga Li'Lam
Daga Zo'Lam
Daga Tekorn-Duk
Daga Vedice-Duk
Daga Tekorn-Jen
Daga Vedice-Jen
- Lance
Lanza Kronk
Lanza Kronkus
Lanza Kronkyx
Espada Palor
Lanza Kara Palor
Lanza Modi Pálida
Lanza Pálida Viviente
Espada Pyker
Lanza Lor-Pyker
Lanza Ry-Pyker
Espada Eléctrica Katoo
Espada Katoo
Lanza Li'Katoo
Lanza Zo'Katoo
Lanza Tekorn-Duk
Lanza Vedice-Duk
Lanza Tekorn-Jen
Lanza Vedice-Jen
- Mace
Maza Masson
Maza Massonus
Maza Massonyx
Mazo Bristo
Mazo Kara Bristo
Mazo Modi Bristo
Mazo Lor-Tumbler
Mazo Ry-Tumbler
Mazo Tumbler
Mazo Eléctrico Nanka
Mazo Li'Nanka
Mazo Nanka
Mazo Zo'Nanka
Mazo Tekorn-Duk
Mazo Vedice-Duk
Mazo Tekorn-Jen
Mazo Vedice-Jen
- Sword
Espada Blam
Espada Blamus
Espada Blamyx
Espada Kara Klyde
Espada Klyde
Espada Modi Klyde
Espada de Curtidor
Espada Lor-Tanner
Espada Ondeante Tanners
Espada Ry-Tanner
Espada Kovan
Espada Li'Kovan
Espada Zo'Kovan
Espada Tekorn-Duk
Espada Vedice-Duk
Espada Tekorn-Jen
Espada Vedice-Jen
- Staff
Bastón Talus
Bastón Talusus
Bastón Talusyx
Bastón Battoni
Bastón Kara Battoni
Bastón Modi Bastón
Baston Brok
Bastón Lor-Brok
Bastón Ry-Brok
Bastón Li'Shopan
Bastón Shopan
Baston Zo'Shopan
Bastón Tekorn-Duk
Bastón Vedice-Duk
Bastón Tekorn-Jen
Bastón Vedice-Jen
- Long Axe
Archa Ardiente Arrojadora
Hacha Arrojadora
Hacha Retchus
Hacha Retchyx
Hacha Kara Klout
Hacha Klout
Hacha Modi Klouts
Hacha Lor-Weld
Hacha Ry-Weld
Hacha Weld
Hacha Kra-Cho
Hacha Li'Kra-Cho
Hacha Zo'Kra-Cho
Hacha de Dos Manos Tekorn-Duk
Hacha de Dos Manos Vedice-Duk
Hacha de Dos Manos Tekorn-Jen
Hacha de Dos Manos Vedice-Jen
- Pike
Pico Punnel
Pico Punnelus
Pico Punnelyx
Pico Kara Krop
Pico Krop
Pico Modi Krop
Pico Viviente Krop
Pico Jak
Pico Lor-Jak
Pico Ry-Jak
Pico Li'Pukatoo
Pico Pukatoo
Pico Zo'Pukatoo
Pico Tekorn-Duk
Pico Vedice-Duk
Pico Tekorn-Jen
Pico Vedice-Jen
- Long Mace
Maza Hamp
Maza Hampus
Maza Hampyx
Mazo Gondo
Mazo Kara Gondo
Mazo Modi Gondo
Mazo Gaffer
Mazo Lor-Gaffer
Mazo Ry-Gaffer
Mazo Eléctrico Kanka
Mazo Kanka
Mazo Li'Kanka
Mazo Zo'Kanka
Mazo de Dos Manos Tekorn-Duk
Mazo de Dos Manos Vedice-Duk
Mazo de Dos Manos Tekorn-Jen
Mazo de Dos Manos Vedice-Jen
- Long Sword
Espada Ardiente Stavon
Espada Stavon
Espada Stavonus
Espada Stavonyx
Espada Kara Slathe
Espada Modi Slithe
Espada Slathe
Espada Slathe Viviente
Espada Flence
Espada Lor-Flence
Espada Ondeante Flence
Espada Ry-Flence
Espada Li'Matchata
Espada Matchata
Espada Zo'Matchata
Espada Larga Tekorn-Duk
Espada Larga Vedice-Duk
Espada Larga Tekorn-Jen
Espada Larga Vedice-Jen
= amps
- Magic Amplifier
Amplificador Mágico de Alta Calidad Fyros
Amplificador Mágico de Mediana Calidad Fyros
Amplificador Mágico Fyros
Amplificador Mágico de Alta Calidad Matis
Amplificador Mágico de Mediana Calidad Matis
Amplificador Mágico Matis
Amplificador Mágico de Alta Calidad Tryker
Amplificador Mágico de Mediana Calidad Tryker
Amplificador Mágico Tryker
Amplificador Mágico de Alta Calidad Zoraï
Amplificador Mágico de Mediana Calidad Zoraï
Amplificador Mágico Zoraï
Amplificador Mágico Cheng-Duk
Amplificador Mágico Maga-Duk
Amplificador Mágico Cheng-Jen
Amplificador Mágico Maga-Jen
= armor
- Light Boots
Botas Hoben
Botas Hobenus
Botas Hobenyx
Botas Kara Wiva
Botas Modi Wiva
Botas Wiva
Botas Lor-Tissan
Botas Ry-Tissan
Botas Tissan
Botas Li'Nin-Ka
Botas Nin-Ka
Botas Zo'Nin-Ka
- Light Gloves
Guantes Hoben
Guantes Hobenus
Guantes Hobenyx
Guantes Kara Wiva
Guantes Modi Wiva
Guantes Wiva
Guantes Lor-Tissan
Guantes Ry-Tissan
Guantes Tissan
Guantes Li'Nin-Ka
Guantes Nin-Ka
Guantes Zo'Nin-Ka
- Light Pants
Pantalones Hoben
Pantalones Hobenus
Pantalones Hobenyx
Pantalones Kara Wiva
Pantalones Modi Wiva
Pantalones Wiva
Pantalones Lor-Tissan
Pantalones Ry-Tissan
Pantalones Tissan
Pantalones Li'Nin-Ka
Pantalones Nin-Ka
Pantalones Zo'Nin-Ka
Vestido Kamist
Vestido Karavaneer
- Light Sleeves
Mangas Hoben
Mangas Hobenus
Mangas Hobenyx
Mangas Kara Wiva
Mangas Modi Wiva
Mangas Wiva
Mangas Lor-Tissan
Mangas Ry-Tissan
Mangas Tissan
Mangas Li'Nin-Ka
Mangas Nin-Ka
Mangas Zo'Nin-Ka
- Light Vest
Chaleco Hoben
Chaleco Hobenus
Chaleco Hobenyx
Chaleco Kara Wiva
Chaleco Modi Wiva
Chaleco Wiva
Chaleco Lor-Tissan
Chaleco Ry-Tissan
Chaleco Tissan
Chaleco Li'Nin-Ka
Chaleco Nin-Ka
Chaleco Zo'Nin-Ka
- Caster Pants
Pantalones Droge
Pantalones Drogeus
Pantalones Drogyx
Pantalones Kara Vestini
Pantalones Modi Vestini
Pantalones Vestini
Pantalones Lithen
Pantalones Lor-Lithen
Pantalones Ry-Lithen
Pantalones Lin-Ko
Pantalones Tan-Ko
Pantalones Zo'Lin-Ko
- Medium Boots
Botas de Rilonus
Botas Rilon
Botas Rilonyx
Botas Kara Striva
Botas Modi Striva
Botas Striva
Botas Fabren
Botas Lor-Fabren
Botas Ry-Fabren
Botas Li'Shaï-Don
Botas Shaï-Don
Botas Zo'Shaï-Don
- Medium Gloves
Guantes Rilon
Guantes Rilonus
Guantes Rilonyx
Guantes Kara Striva
Guantes Modi Striva
Guantes Striva
Guantes Fabren
Guantes Lor-Fabren
Guantes Ry-Fabren
Guantes Li'Shaï-Don
Guantes Shaï-Don
Guantes Zo'Shaï-Don
- Medium Pants
Pantalones Rilon
Pantalones Rilonus
Pantalones Rilonyx
Pantalones Kara Striva
Pantalones Modi Striva
Pantalones Striva
Pantalones Fabren
Pantalones Lor-Fabren
Pantalones Ry-Fabren
Pantalones Li'Shaï-Don
Pantalones Shaï-Don
Pantalones Zo'Shaï-Don
- Medium Sleeves
Mangas Rilon
Mangas Rilonus
Mangas Rilonyx
Mangas Kara Striva
Mangas Modi Striva
Mangas Striva
Mangas Fabren
Mangas Lor-Fabren
Mangas Ry-Fabren
Mangas Li'Shaï-Don
Mangas Shaï-Don
Mangas Zo'Shaï-Don
- Medium Vest
Chaleco Rilon
Chaleco Rilonus
Chaleco Rilonyx
Chaleco Kara Striva
Chaleco Modi Striva
Chaleco Striva
Chaleco Fabren
Chaleco Lor-Fabren
Chaleco Ry-Fabren
Chaleco Li'Shaï-Don
Chaleco Shaï-Don
Chaleco Zo'Shaï-Don
- Heavy Boots
Botas Kostom
Botas Kostomus
Botas Kostomyx
Botas Kara Parok
Botas Modi Parok
Botas Parok
Botas Lor-Tashok
Botas Ry-Tashok
Botas Tashok
Botas Li'Tan-Ko
Botas Tan-Ko
Botas Zo'Tan-Ko
- Heavy Gloves
Guantes Kostom
Guantes Kostomus
Guantes Kostomyx
Guantes Kara Parok
Guantes Modi Parok
Guantes Parok
Guantes Lor-Tashok
Guantes Ry-Tashok
Guantes Tashok
Guantes Li'Tan-Ko
Guantes Tan-Ko
Guantes Zo'Tan-Ko
- Heavy Pants
Pantalones Kostom
Pantalones Kostomus
Pantalones Kostomyx
Pantalones Kara Parok
Pantalones Modi Parok
Pantalones Parok
Pantalones Lor-Tashok
Pantalones Ry-Tashok
Pantalones Tashok
Pantalones Li'Tan-Ko
Pantalones Tan-Ko
Pantalones Zo'Tan-Ko
- Heavy Sleeves
Mangas Kostom
Mangas Kostomus
Mangas Kostomyx
Mangas Kara Parok
Mangas Modi Parok
Mangas Parok
Mangas Lor-Tashok
Mangas Ry-Tashok
Mangas Tashok
Mangas Li'Tan-Ko
Mangas Tan-Ko
Mangas Zo'Tan-Ko
- Heavy Vest
Chaleco Kostom
Chaleco Kostomus
Chaleco Kostomyx
Chaleco Kara Parok
Chaleco Modi Parok
Chaleco Parok
Chaleco Lor-Tashok
Chaleco Ry-Tashok
Chaleco Tashok
Chaleco Li'Tan-Ko
Chaleco Tan-Ko
Chaleco Zo'Tan-Ko
- Heavy Helmet
Casco Kostom
Casco Kostomus
Casco Kostomyx
Casco Kara Parok
Casco Modi Parok
Casco Parok
Casco Lor-Tashok
Casco Ry-Tashok
Casco Tashok
Casco Li'Tan-Ko
Casco Tan-Ko
Casco Zo'Tan-Ko
= range
- Launcher
Lanzador Brazer
Lanzador Brazerus
Lanzador Brazeryx
Soldador Ardiente
Lanzador Kara Vulca
Lanzador Modi Vulca
Lanzador Vulca
Lanzador Doomer
Lanzador Lor-Doomer
Lanzador Ry-Doomer
Lanzador Ba-Zoon
Lanzador Eléctrico Ba-Koon
Lanzador Li'Ba-Zoon
Lanzador Zo'Ba-Zoon
Lanzador Tekorn-Duk
Lanzador Vedice-Duk
Lanzador Tekorn-Jen
Lanzador Vedice-Jen
- Autolauncher
Autolanzador Fraser
Autolanzador Fraserus
Autolanzador Fraseryx
Fraser Ardiente
Autolanzador Kara Morikov
Autolanzador Modi Morikov
Autolanzador Morikov
Autolanzador Lor-Rayler
Autolanzador Rayler
Autolanzador Ry-Rayler
Autolanzador Li'Mo-Ka
Autolanzador Mo-Ka
Autolanzador Zo'Mo-Ka
Autolanzador Tekorn-Duk
Autolanzador Vedice-Duk
Autolanzador Tekorn-Jen
Autolanzador Vedice-Jen
- Rifle
Rifle Strammel
Rifle Strammelus
Rifle Strammelyx
Rifle Kara Stylone
Rifle Modi Stylone
Rifle Stylone
Rifle Stylone Viviente
Rifle Doomer
Rifle Lor-Boomer
Rifle Ry-Boomer
Rifle Li'Shoy-Ton
Rifle Shoy-Ton
Rifle Zo'Shoy-Ton
Rifle de Tekorn-Duk
Rifle Vedice-Duk
Rifle Tekorn-Jen
Rifle Vedice-Jen
- Bowrifle
Rifle de Arco
Rifle de Arco Strabus
Rifle de Arco Strabusus
Rifle de Arco Strabusyx
Rifle de Arco Kara Polta
Rifle de Arco Polta
Rifle de Auto Modi Polta
Rifle de Arco Flunker
Rifle de Arco Lor-Flunker
Rifle de Arco Ry-Flunker
Autolanzador Ma-Kam
Rifle de Arco Eléctrico Ma-Kam
Rifle de Arco Li'Ma-Kam
Rifle de Arco Zo'Ma-Kam
Rifle de Arco Tekorn-Duk
Rifle de Arco Vedice-Duk
Rifle de Arco Tekorn-Jen
Rifle de Arco Vedice-Jen
- Pistol
Pistola Rimel
Pistola Rimelus
Pistola Rimelyx
Pistol Kara Maka
Pistola Maka
Pistola Maka Viviente
Pistola Modi Maka
Pistola Lor-Rade
Pistola Rade
Pistola Ry-Rade
Pistola Li'Tchaï
Pistola Thai
Pistola Zo'Tchaï
Pistola Tekorn-Duk
Pistola Vedice-Duk
Pistola Tekorn-Jen
Pistola Vedice-Jen
- Bowpistol
Pistola de Archo Koltonus
Pistola de Arco Kolton
Pistola de Arco Koltonyx
Pistola de Arco Kara Riva
Pistola de Arco Modi Riva
Pistola de Arco Riva
Pistola de Archo Lor-Fletcher
Pistola de Arco Flechar
Pistola de Arco Ondeante Fletcher
Pistola de Arco Ry-Fletcher
Pistola de Arco Li'Zin-Kan
Pistola de Arco Zin-Kan
Pistola de Arco Zo'Zin-Kan
Pistola de Arco Tekorn-Duk
Pistola de Arco Vedice-Duk
Pistola de Arco Tekorn-Jen
Pistola de Arco Vedice-Jen
= ammo
- Ammo
Munición de Brazer Destructor
Munición de Fraser Perforador
Munición de Rimel Destructor
Munición de Strabus Destructor
Munición de Stramel Destructor
Munición Destructora Kolton
Munición de Maka Destructora
Munición de Maka Perforadora
Munición de Morikov Destructor
Munición de Polta Destructora
Munición de Stylone Destructor
Munición de Vulca Destructora
Munición de Boomer Destructor
Munición de Doomer Destructor
Munición de Fletcher Destructor
Munición de Flunker Destructor
Munición de Rade Destructor
Munición de Rayler Destructor
Munición Destructora Ba-Zoon
Munición Destructora Ma-Kam
Munición Destructora Mo-Ka
Munición Destructora Shoy-Ton
Munición Destructora Thai
Munición Destructora Zin-Kan
= jewelry
- Anklet
Tobillera Fyros
Tobillera Matis
Tobillera Tryker
Tobillera Zoraï
- Bracelet
Brazalete Fyros
Brazalete Matis
Brazalete Tryker
Brazalete Zoraï
- Diadem
Diadema Fyros
Diadema Matis
Diadema Tryker
Diadema Zoraï
- Earring
Arete Fyros
Arete Matis
Arete Tryker
Arete Zoraï
- Pendant
Pendiente Fyros
Pendiente Matis
Pendientes Tryker
Pendiente Zoraï
- Ring
Anillo Fyros
Anillo Matis
Anillo Tryker
Anillo Zoraï
= tools
- Pick
Pico Kamist
Pico Karavaneer

Amplificador Mágico
 

Click on image for larger version.

Amplificador Mágico